Eldhuset er ein viktig del av Galleri Hagalid med kontinuerleg salsutstilling av kunsthandverk som blåst glas og keramikk. Det litle huset er ope i alle tre utstillingsperiodane i året samt etter avtale for grupper.

Eldhuset ligg midt i gardstunet på Hagalid, og er eit lite lafta tømmerhus med ein gedigen peis midt i rommet. Det noverande eldhuset er opprinneleg frå 1880-talet, men blei omfattande restaurert på 1990-talet. Villheller er lagt på taket som på Sofiehuset.

Fram til 1960-talet var eldhuset nytta til eldkrevande gjeremål for hushaldninga, som til dømes røyking, slakting, vask av klede og koking av ost. Her var det smie, og her kverna ein opp havre til mat eller dyreinnmat til revefôr. Den handdrivne havrekverna står framleis intakt inne i Eldhuset, og utanfor ligg slaktesteinen.

I Eldhuset finst gamle møblar og gjenstandar frå garden, m.a. fire reivestolar, som fin kontrast til moderne glas og keramikk som er til sals.