Galleri Hagalid er historie, men Ryfylke Glød har meir å by på

Bedrifta Ryfylke Glød går vidare – den gode samtalen for deg som driv bedrift eller skal starta opp

Ryfylke Glød Hanne Sundbø tilbyr no rådgjeving – for deg som vil finna retninga, står heilt i stampe eller begynner å gå i ring.

Kjenner du på at du lurer på kva du held på med? Uteblir kundane?  Treff du ikkje målgruppa di?

Har det skjedd noko så du raskt må tenka nytt? Generasjonsskifte, eierskifte, nye offentlege krav, ny konkurransesituasjon, personalutfordringar, det kan vera godt å ha ein samtalepartnar.

Er du i etablerarfasen eller godt i gang, kan eg hjelpa til å rydde i tankar og utfordringar. Ein eller to samtalar, eller oppfølging over ein periode.

Med brei og allsidig bakgrunn fra plan og økonomiarbeide, etablerarrettleiing og næringsutvikling, og ikkje minst oppstart og leiing av aksjeselskap, samt etablering, drift og endring av mitt eige konsept, kjenner eg mange av snublehola.  Nokre hol gjekk eg klar av, andre var værre. Å tryne kan gje god læring!
Stort nettverk og mange kontaktar på mykje av vestlandet er del av min basis. Med erfaring frå varierte styreverv og prosessar i politikk og offentleg verksemd, kan eg bidra til endring.  Fagleg kompertanse kjem frå reiseliv, produktutvikling, marknadsføring og kundesegmentering generalt og spesilet i høve handel og servering. Fleire nøkkelord  er leiing og personal, økonomistyring, endringsleiing og prosesstyring. Kultur, bygningsvern og gode utøvarar innan kreative næringer har eg jobba aktivt med og lørt mykje av dei siste ni åra.

Eg inviterer deg med opp i fugleperspektiv for å sjå etter nye mulegheiter, samle dei rette trådane og sortera. Noko kan gå fort, andre ting vil ta tid.
Om styret ditt eller leiargruppa er rette plassen for nye innspel, stiller eg gjerne opp.

Eg tek gjerne samtalane ute i naturen! Rusletur med problemløysing gjer godt. Naturen rundt Hagalid er super for dette, me kan starta rett frå gardstunet.

Ta uforpliktande kontakt om du treng rask småhjelp etter trur du treng noko over lengre tid.
Referansar finst også.
Tlf 98219973, epost hanne@hagalid.net.
Heimekontor har eg i Sofiehuset der galleriet var før.

Galleri Hagalid har avslutta drifta i april 2022.
Men bedrifta Ryfylke Glød består vidare.

Eventyret i galleriet på Hagalid er over!
Me takkar først og fremst våre trufaste kulturinteresserte gjester som har kome opp gjennom utstillingsperiodane frå sommaren 2013. Heile 28 opne periodar har det blitt heilt frå den spede start i Eldhuset. De har spurt, sett og lete dykk inspirera av møte med kunstnarar under opningane og av utstilte bilde og kunsthandverk.

De har gitt gitt meg inspirasjon til kokkelering og utvikling av dei velkjente suppegrytene med himabakst og all kaffimaten.
Utan dykk hadde det blitt ei kortvarig eventyr!

Me takkar og alle våre kunstnarar og kunsthandverkarar som har vore med i galleriet over kortare tid eller gjennom fleire år. Nokre tok sjansen på dette rare galleriet i Eldhuset første sommaren i 2013, og blei med vidare over i Sofiehuset frå 2014. Me er glade for all dialog, godt samarbeide og mykje god læring! Opptil 4 utstillingar pr år har det blitt.

Endringa frå 2022 betyr og at hovudhuset for galleriet, Sofiehuset, står slett ikkje tomt! Det er no tatt i bruk som bustad for kårfolket og heimekontor for Hanne.

Gode møte mellom menneske – og menneske og kunst
I Galleri Hagalid var det viktig å få fram mennesket bak det kunstneriske uttrykket. Me likte å få til møte mellom kunstnarane og gjestene under opningane og sjå dei gode samtalane som då skjedde!
Dei gode samtalane vil eg gjerne prøve å få til i mitt vidare virke som rådgjevar.

Vårutstilling med kafe 26.3. – 17.4. 2022 med tekstil og maleri var siste utstilling.
Denne utstillinga hadde heile tre kunstnarar i fokus, Thea Glimsdal Temte, Ellen Kalvig og Ivar Haugen.

Du kan lesa om tidlegare utstillingar her.

Det finst likevel andre ting å oppleva i Hjelmeland:

Kommunen Hjelmeland har og mykje å by på! På dette tosidige kartet for 2021-22 kan du på nedlasta pdf klikka inn på kvar plass med gardsutsal, overnatting, service, handel, mange turkart, Nasjonal turistveg Ryfylke og mykje anna.

Informasjonskart frå Hjelmeland Handels- og Serviceforening for 2021 og 2022. Her kan du klikka rett inn til annonsørane. Du kan og plukka med deg dette nyttige kartet frå butikkar, spisestader og ei mengde andre plassar i og utafor hjelmeland.

Hjelmeland kommune har nettside, hjelmelandnaturlegvis.no  der næringsliv og lokalsamfunn er presenterte. Tenker du på å flytta hit? Vil du bruka hytta di oftare? Er du jobbsøkjar? Sjekk denne sida.
Nytt turkart med utgangspunkt i Hjelmelandsvågen og området rundt frå våren 2021.

På Mitt Hjelmeland finn du detaljert informasjon om mange tilbod i heile kommunen.