• Ein rusletur på Hagalid?

    Kort veg gjennom skogen til utsikten på Heiavarden

Galleri Hagalid har avslutta drifta

Engelsk/English

Galleri Hagalid har pr 17.4.2022 avslutta drifta

Eventyret i galleriet på Hagalid er over!
Me takkar først og fremst våre trufaste kulturinteresserte gjester som har kome opp gjennom utstillingsperiodane frå sommaren 2013. Heile 28 opne periodar har det blitt heilt frå den spede start i Eldhuset. De har spurt, sett og lete dykk inspirera av møte med kunstnarar under opningane og av utstilte bilde og kunsthandverk.

De har gitt gitt meg inspirasjon til kokkelering og utvikling av dei velkjente suppegrytene med himabakst og all kaffimaten.
Utan dykk hadde det blitt ei kortvarig eventyr!

Me takkar og alle våre kunstnarar og kunsthandverkarar som har vore med i galleriet over kortare tid eller gjennom fleire år. Nokre tok sjansen på dette rare galleriet i Eldhuset første sommaren i 2013, og blei med vidare over i Sofiehuset frå 2014. Me er glade for all dialog, godt samarbeide og mykje god læring! Opptil 4 utstillingar pr år har det blitt.

Gode møte mellom menneske – og menneske og kunst
I Galleri Hagalid var det viktig å få fram mennesket bak det kunstneriske uttrykket. Me likte å få til møte mellom kunstnarane og gjestene under opningane og sjå dei gode samtalane som då skjedde! s

Vårutstilling med kafe 26.3. – 17.4. 2022 med tekstil og maleri er avslutta.
Denne utstillinga hadde heile tre kunstnarar i fokus, Thea Glimsdal Temte, Ellen Kalvig og Ivar Haugen.

Du kan lesa om tidlegare utstillingar her.

Det finst likevel andre ting å oppleva i Hjelmeland:

Kommunen Hjelmeland har og mykje å by på! På dette tosidige kartet for 2021-22 kan du på nedlasta pdf klikka inn på kvar plass med gardsutsal, overnatting, service, handel, mange turkart, Nasjonal turistveg Ryfylke og mykje anna.

Informasjonskart frå Hjelmeland Handels- og Serviceforening for 2021 og 2022. Her kan du klikka rett inn til annonsørane. Du kan og plukka med deg dette nyttige kartet frå butikkar, spisestader og ei mengde andre plassar i og utafor hjelmeland.

Hjelmeland kommune har nettside, hjelmelandnaturlegvis.no  der næringsliv og lokalsamfunn er presenterte. Tenker du på å flytta hit? Vil du bruka hytta di oftare? Er du jobbsøkjar? Sjekk denne sida.
Nytt turkart med utgangspunkt i Hjelmelandsvågen og området rundt frå våren 2021.

Mitt Hjelmeland finn du detaljert informasjon om mange tilbod i heile kommunen.

På biltur gjennom Ryfylke ?
Opplev Hjelmeland og Ryfylke heile året!
Hjelmeland ein perfekt stad å stoppa for å sjå ein unik plass med gardsbruk i drift samt galleri og få eit måltid på køyreturen sommarstid mellom Preikestolen  sør i Ryfylke og Trolltunga i Hardanger. Fotturen til Skomakarnibbå er godt kjent.

Eller kva med ein dagstur frå Stavanger eller Haugesund via Hjelmeland? Ta ein rundtur med bil i Ryfylke og sjå t.d. Allmannajuvet på Nasjonal turistveg Ryfylke Fv 520 nær Sauda. Prøv og Rv 13 og få med deg Høse bru (gangbru) nær Sand sentrum ved imponerande Sandsfossen og Laksestudioet i Suldal.

Den første Ryfylketunnelen av Ryfast-anlegget mellom Stavanger og Strand opna 30.12.2019 og gjev deg som kjem sørfrå større fridom til å koma og reisa når du vil.

Fottur til Skomakarnibbå går sjølvsagt framleis å gå, ver obs på dårelg føre og snø i paril. heiarunden er enklare.
Parkera bilen kan du på same plass som før 200 m før tunet, ikkje i tunet eller ved Sofiehuset.

Fotturistar (Skomakarnibbå mm):
Skal du på fottur, kan du setja bil og motorsykkel på merka areal 200 m før tunet.  Kr 100,- (VIPPS til 734972 (NB: nytt nr frå 2022, eller kontant)
Gjeld for dagtid heile året. Motorsykkel: gratis.
Ingen bubiloppstilling eller camping på og rundt plassen, kun dagparkering for all typar køyretøy. Kontakt for parkering: Birgit S. Hagalid, tlf 92 40 25 28.

Camping med telt og hengekøyer: Dette kan skje berre i vaksen skog og anna utmark. Alle grasareal rundt tunet er gjødsla beite for sau, og juletrefelt må få stå i fred, der camping ikkje er tillatt. Turgåarar til Skomakarnibbå må gå minst 500 m vidare forbi gardstunet på skogsveg for å campe i skogsmark. I felt med nyplanta skog og juletre skal det ikkje skje camping i nokon form.