Spørsmål og svar / FAQ

Koronaepidemien og smitteverntiltak – kva gjer de i galleriet?

Galleriet: Galleri Hagalid består av to hus, og i Sofiehuset er det rett innfor inngongen to toalett som begge har handvask. Me har sett opp oppslag og vil sterkt tilrå alle våre gjester, særleg dei som vil ha servering, å vaska hendene ved ankomst, før måltid og etter besøk i Eldhuset.
Tilsvarande er det toalett med handvask i 2. etasje. Me ønskjer ikkje bruk av privat handsprit av omsyn til silke og andre utstilte tekstilar.
Det blir avgrensing i kor mange som kan gå opp i 2. etasje i Sofiehuset på ein gong.
Me tilrår og at forskjellig kunsthandverk ikkje blir tatt i like mykje som vanleg har vore.
Me tilrår betaling med kort og tæpping.

Er du særleg redd for smitte? Kom då tidleg rett etter opning eller dei to siste timane i opningstida, då det erfaringsvis er færre gjester. Då får du og best service og grundig omvisning.

Blir det mange som kjem på ein gong, kan galleristen måtte be nokre om å venta ute i hagen, eller ta ein tur i Eldhuset. Det kan og bli avgrensa kor lenge ein kan bli sitjande til bords om nokre andre gjester ventar, eventuelt set me i verk bordsetting.

Kafe-serveringa under opne dagar: Enkel buffet/sjølvbetening.
Det er færre bord og stolar inne i kafeen av omsyn til gjeldande krav om avstand og str. på grupper. Bestill gjerne bord, eller ver budd på å venta. Kom gjerne tidleg!
Frå oktober er det registrering av alle spisegjester. Me spør og om kven som kan vera rekna til same kohort for å plassera gjestene ved same bord eller meire spreidt

Bord- og matbestilling gjeld på populære tidspunkt og er uansett smart pga pålagt kapasitetsreduksjon. Meld til Hanne på tlf 9821 9973 eller epost hanne@hagalid.net minst 1 døgn før og få stadfesting. Andre sosiale media blir ikkje sjekka for meldingar på dagtid.
Den populære suppa blir servert under utstillingane i opningstida kvar laurdag og sundag.
Innpakka snop og iskrem kan ein forsyna seg av sjølv. Alkoholhaldig drikk blir alltid servert ved borda.
Det er god plass til å eta ved bord ute, eller på plenen.

Opningstider

Galleri Hagalid har ope med kafe under kunngjorte utstillingar med faste dagar kvart år. Kafeen er del av galleriet i Sofiehuset og følgjer opningstida til utstillingane. Galleriet har aldri ope alle vekedagar.

Vårutstilling med kafe i mars/april laurdagar og sundagar + onsdag til fredag i påskeveka.

Sommarutstilling med kafe midt juni til ut august. 2-4 dagar/veke.

Haustutstilling med kafe sept/okt 2 dagar/veke – haust (fire helger)

To førjulshelger a tre dagar sist i november.

Sjekk Kalendar og på facebook på førehand når de planlegg turen! Sikre deg bord og mat ved å tinga bord på førehand.

Utanom utstillingane kan ein førehandstinga besøk med servering og/eller opplevingar for ei gruppe heile året.
Lukka visning for særleg kunstinteresserte er og muleg under utstillingsperiodane på stengte dagar. Ta kontakt for ein uforpliktande prat.

Kven kan koma? Kostar det noko? Kva med born og rørslehemma? Kva med hund?

Alle er velkomne!
Det er ikkje inngongspengar utanom på ekstra arrangement der dette er særskilt kunngjort.
Bildeutstillingane er svært varierte, og dei fleste finn noko som interesserer, gleder eller provoserer. Nokre vil kjøpa, andre vil berre sjå eller ta ein kaffikopp og himabakst.
Prisar er frå under 100,- kr for kunstkort og oppover.
Barn må vera i følgje med vaksne då det finst kunsthandverk som lett kan knusast både i Sofiehuset og Eldhuset. Av og til er det nokre tinga som kan ikkje rørast heller.
Vert og gallerist Hanne kan orientera for barna også, på norsk og engelsk.
Det er og kort veg ned til Hagalidvatnet, så barna må passast ute.

Det er tilrettelagt for rørslehemma både inne og ute, men husa er frå 1835 og ca 1870, så det er tersklar som ein rullestol må løftast over (Eldhuset). Sofiehuset har ikkje heis til 2. etasje, men god trapp.
HC-parkering finst rett ved hovudinngongen. Rampe finst til hovudinngongen.
Hagen er tilrettelagt for rørslehemma. Sjå og spørsmål 15.

Hund og andre kjæledyr; sjå spørsmål 21.

Kor skal eg parkera som galleri-gjest?

Gjester til galleriet i opningstida kan parkera på p-plassen 200 m før gardstunet og nærast informasjonsskilta, utan å betala p-avgift (inntil 3 timar).
Me har og seks p-plassar framføre Sofiehuset, ein av desse for rørslehemma. Desse plassane er eigna når du skal henta kunst eller har med deg folk som er dårlege til beins, barnevogner etc., eller når veret er særleg dårleg.

Desse plassane vd Sofiehuset er ikkje for fotturistar.

Kva kan ein gjera på Hagalid utanom å sjå og kjøpa kunst?

Under opningstida til utstillingane kan ein besøka kafeen som er del av galleriet og nyte maten inne eller ute i solveggen, få orientering av vert og galleristen Hanne. Du kan og gå ein kort eller lengre tur i skog og mark, nye utsikten og høyre fuglesongen, lesa om den gamle historia til hus og gard, fiska aure i Hagalidvatnet med eller utan robåt eller rusla i hagen. Sommarstid kan du plukka rips og andre bær i hagen.

Kva for kunstnarar er med på utstillingane?

Galleristen har frå starten i 2013, vald å visa arbeide frå profesjonelle kunstnarar og kunstnhandverkarar busette i Norge, gjerne frå Ryfylke og Rogaland. Me prøver å få til arbeide som både kan visast inne og ute i gallerihagen.
Til dei doble separatutstillingane vår og haust er det ein bildekunstnar og ein kunsthandverkar som har mange arbeide kvar, alt til sals.
Under alle utstillingane er dei faste kunstnarane og kunsthandverkarar med i andre rom, dvs deira arbeide vil du kunne finna heile året, særleg i Eldhuset. Så kjem du som gruppe på bestilling utanom utstillingane vil du altså alltid finna noko å sjå og kjøpa.
Det fint og nokre utøvarar med som har godt handverk, t.d. i handstøypte stearinlys og trearbeide.

Har galleriet nettbutikk?

Galleri Hagalid har ikkje nettbutikk i vanleg forstand, men kan senda eller levera enkelte arbeide mot kostnadsdekning når besøk er umuleg. Ta kontakt i tilfelle for ei drøfting, helst til hanne@hagalid.net

Hagalidvegen

Vegen er smal, men med svært liten trafikk. Den fem km lange Hagalidvegen opp frå fylkesvegen og Hjelmeland sentrum er spektakulær og med åtte hårnålssvinger opp til 370 m høgde før vegen går ned til gardstunet på 300 m.o.h. med flott utsikt nordover. Det finst mange møteplassar for personbilar, og kvar sving gir rom for fleire personbilar i kvar retning. Det er svært liten trafikk, og ekstremt sjeldan med større bilar.
Vegen er kommunal.

Ei grind før tunet er ofte stengt sommarstid. Dette er for å halda sauene ute, ikkje gjestene!

Bør eg ha bordreservasjon i kafeen? Kvar finn eg helgemenyen under utstillingane?

I vanleg opningstid  under utstillingane er det ikkje nødvendig med reservasjon. Pga Korona-situasjonen i 2021, er det smart å reservera og seia frå om kor uansett då det er færre bord og sitjeplassar. De kan då og bli spurde om kven som bur saman. Registrering av alle spisesgjester med namn og telefonnummer.

I fint ver er det alltids plass ute ved Sofiehuset. Ny sitjeplass er laga til ute ved Eldhuset.
Helgemenyen, dvs kva type varm mat som blir servert, blir vist på facebook-sida, og vår og haust på utstillingssida.

Me har og skjenkeløyve, det er difor forbode å ha med alkoholhaldig drikke.
Me aksepterer ikkje medbrakt mat med unntak for gjester med matintolleranse og matallergiar.

Kva mattilbod finst for matallergikarar og vegetarianarar?

I kafeen si opningstid vil det oftast vera litt glutenfritt å eta. Det beste er at du som har ei slik utfordring, tek kontakt på førehand og spør. Me kan då t.d. ta opp glutenfritt brød frå frysaren.

Noko vegetarmat finst alltids av bakst.
Varm mat: Alle supper til opne helger er kokt på kjøtkraft, men kan serverast utan kjøt på bestilling.
For grupper på bestilling kan me laga til meny etter forskjellige behov. I hodusak vil alle i ei gruppe ha same meny.

Kafeen har til 2020 vore sjølvbetent, maten er hovudsakleg gjort ferdig og det er ingen kokk som lagar a la carte. Sommaren 2021 finn me nye løysingar for sjølve serveringa i høve smittefaren av koronavirus.

.

Eigen mat og drikke?

På Hagalid tillet me kun at mat og drikke er levert frå galleriet, både i kafeen med hagen og for grupper på bestilling. Unntak er barnemat og spesial-mat for spesielle diettar og allergiar.
Verten er alltid med, og lokala kan ikkje leigast utan vertskap.

Me har og skjenkeløyve, det er difor forbode å ha med alkoholhaldig drikke.
Utfrå alkohollova sel me ikkje alkohol som gjesten kan ta med.

2020: Engelsktalande gjester (buande i Norge) og utlandsgjester

I den ordinære opningstida plar verten å finna ut om det er gjester med andre språk og ta ei kort orientering for desse også, om det er rom for det. Atterhald ved stort besøk. Enkeltspørsmål vil alltid kunne svarast på engelsk.

For grupper på bestilling kan me tilby fullt program, større meny og guiding på engelsk og også noko på tysk, inklusivt skriftleg materiell.
Kafemeny med allergeneliste finst på engelsk.
Jo betre førebudde me kan vera, jo betre oppleving får gjestene dine! Her er ingen anonyme gjester i ein flokk!
Drøft detaljar med oss, så finn me ut av det: hanne@hagalid.net

Jubileum og andre feiringar

Galleri Hagalid tek gjerne i mot bestilling på ei feiring utanom dei dagane det er vanleg ope galleri, heile året.
Verten er alltid med og passar på at alt er på plass, både serveringa asv varm eller kald mat, aktivitet om det er ønskt og at ramene passar for denne dagen.
Mange har feira bursdag for ven eller venninne, ektefelle, bestemor eller oldefar her, frå 5 til 40 personar. Det har vore frå enkelt kaffeselskap til tre rettars middag med kaffi avec, kaker mm etterpå.

Fest for ein på jobben fiksar me også, eller kombinasjonen med møte og sosialt. Det unike på Hagalid er at gruppa får plassen og vertskapen for seg sjølv!

Galleriet har skjenkeløyve.
Send ein uforpliktande førespurnad til hanne@hagalid.net

Me har referansar.

Vennegjeng på tur?

Galleriet ønskjer gjerne velkomen til ein vennegjeng. Kanskje det er ønskje om eit måltid etter fotturen, ein spennnande stopp på ein lengre tur eller de planlegg hemmeleg feiring?
De må sjølv orientera om kven som bur saman og korleis me kan rigga bordplassering og serveringa pga koronasituasjonen.

Kjem de etter opningstida på sommaren, tek me i mot dykk på bestilling. Himabakt turniste med havrekjeks og brunost og/eller grov skjeva kan me og fiksa.
Ta kontakt på førehand til hanne@hagalid.net

Forening på tur

Større grupper tek me gjerne imot,  i eit normaltår opp til 42 personar går greit. Måltidet blir då i to stover i Sofiehuset og eventuelt ute.
Pga smittesituasjonen, tilrår me at gruppa inne er maksimalt 20 personar totalt til måltid. Me drøftar alltid kohort-situasjonen med ansvarleg leiar først.
Gruppa blir då delt på to stover under måltidet. Det blir då avgrensing på måten maten blir servert på.
Uteservering ved Sofiehuset er og aktuelt i fint ver.

Me har avtale med busselskap for at ei større gruppe kan skifta frå stor turbuss til mindre bussar ned i Hjelmeland sentrum. Grupper kan få både måltid med større meny, orientering og historieforteljing om hus, kunst og gardsdrift samt guida turar.

Grupper må tinga i god tid på førehand og koma dei dagane det ikkje er utstilling. Dvs store grupper kan koma under utstillingane, men på stengte dagar. (Stengte dagar er alltid måndag t.o.m. onsdag, torsdag og fredag også i juni). Pga smittefaren, må størrelsen på gruppa drøftast først og fremst for transport og bruk av buss.

Spør oss gjerne på hanne@hagalid.net

Rørslehemma – kva tilbod finst for gjest i rullestol?

HC-parkering finst rett framføre Sofiehuset. Husa er frå 1835 og ca 1870, så det er tersklar som ein rullestol må løftast over (Eldhuset). Sofiehuset har ikkje heis til 2. etasje, men god trapp.
HC-toalett i Sofiehuset er rett innfor hovuddøra. Rampe finst opp til hovudinngongen.
Ein høg nivåforskjell er i Sofiehuset, me finn laus rampe for denne.
Sjølv om Sofiehuset er frå ca 1835, er nye breie dører sett inn i 1. etasje.

Er det spesielle gjenstandard som berre er utstilt i 2. etasje, hjelper me til med å henta ned dette om me veit om behovet litt på førehand.

Ute: rullestol kan koma fram rundt heile Sofiehuset og på mest flat asfalt bort til Eldhuset. Eldhuset har høg terskel.

Ta med innkjøpt kunst med ein gong?

Under den lange Sommarutstillinga får du med deg bildekunst, skulptruar etc som du har kjøpt med ein gong.
For unika-arbeide til separatutstillingane vår og haust, må arbeida står utstilt til siste utstillingshelg, føreset at det ikkje finst fleire eksemplar.

Kunstavgift og formidling:

Kunstavgift (Bildende Kunstneres Hjelpefond – BKH) på 5% blir pålagt all ny kunst i Norge (pris inklusiv rame) med salssum over 2000 kr. Dette skal stå spesifikt i prislista. I Galleri Hagalid står dette for kvart arbeide i lista.
Avgifta er hjemla i lov, blir kravd inn av Staten frå galleri eller kunstnar 3 ggr/pr år og blir delt ut etter søknad til trengande kunstnarar.

Formidling: Galleriet formidlar ein kunstnar sitt arbeide ved å stille ut etter konkret kontrakt for dette. Kunstaren eig arbeidet inntil ein kjøpar har mottatt og betalt for dette. Galleriet formidler kunsten ved å stille lokale til disposisjon, orientera skriftleg og munnleg om kunsten, krevja inn den prisen kunsntar har bestemt og ha ansvar for verka under ei utstilling.

I Galleri Hagalid finst og ordinære salsvarer i kunsthandverk, ofte mindre ting i keramikk, blåst glas, smykke, starinlys, ull og lin.

Fottur til Skomakarnibbå

Skomakarnibbå er eit gamalt turmål som mange vil prøva å nå.

Sesong: Me tilrår ikkje å prøva turen vinterstid med kuldegradar og/eller snø, då stien opp til Øksnafjellet er bratt, nordvendt og ofte isete av mange bekkar og glatt.
Parkering 200 m før gardstunet, avgift.

Næraste offentlege toalett: Hjelmelandsvågen ved båthamna, Sande ferjeleie og på ferja.

Camping i naturen

Friluftslova gjev deg rett til å campe i naturen i Norge. På Hagalid gjeld det i skog og hei, dvs. langt innfor gardstunet. Grasbakkene som sauene beiter på er innmark der det ikkje skal setjast opp telt.
På p-plassen er camping forbode, også for bubilar.

Ta med søppel tilbake, søppelkontainar på p-plassen.

Turar om vinteren

I lågheia rundt Hagalid er det nokre turstier som er fine å gå i ein snøfattig vinter. Me kan ikkje tilrå å gå til Skomakarnibbå når det er minusgrader og snø. Uansett er ikkje stiene merka for vinterbruk med snø.

Nokre vel å gå Hagalidvegen opp som trening, det går fint an!
Eller: finn stien frå Hjelmelandsvågen via Nordbygda og Heiavarden fram til garden.

Hund og kjæledyr i Galleri Hagalid og området rundt


Hundar og andre kjæledyr kan ikkje vera med inn då det er serveringsareal i 1. etasje.
Hundar ute: Det er to solide stokkar utfor kortenden av Sofiehuset med festekrok for hundelenke.
Vatn til hund: det er utvendig vatnkran på Sofiehuset.
Alle hundar må vera i band og under oppsyn av vaksne ute.
Utvendig serveringareal har eiga merka hundesone for eigarar med hund. Me ønskjer at alle hundeeigarar tek omsyn til andre som ikkje har hund.

Bruk av hundeposar: Det er fint med bruk av hundeposer i gallerihagen, det er utvendig søplekasse ved inngongen. Det er ikkje naudsynt å nytta hundepose på tur over beite og i skogen.

Båndtvang: Alle må ha hund i band ved vaksen ansvarleg person på fotturane sine. De kan rekna å møta sau med lam på beite når som helst og langs alle merka turstier rundt Hagalid og i Hjelmeland. Hjelmeland kommune har utvida periode for båndtvang.

Det er hundeluke ved dei to gjerdeklyvarane som er sett opp for på skogsvegen som er første del av tursti til Skomakarnibbå.

Servicehund: Servicehund med ID-kort er velkomen inn i galleriet.

Opening hours etc.

For four art exhibitions periodes per year, there are planned opening hours shown on this web pages and in the brochure (Kalender).
There is no fee for entrance, except for special events.
Due to the Covid 19-situation in 2021, some foreigners are no allowed to come to Norway.

See details: English  and Calendar

Groups may book in advance on other times all year round and get special experiences and home made meals.

Parking:

Guests to the art gallery and the cafe is 200 m before the farm yard. No parking fee until 3 hours.
Guests with health problems may park their car in the front of the Sofie’s House.

All hikers should park at the main parking area 200 m before the farm yard. Parking fee: 10 Euro / 100 NOK

What to do?

Hiking, strolling, trout fishing in the lake Hagalidvatnet, listen to birds and see the view from the garden.
Learn about the farm history of the fjords of Norway.

What sort of art offers the gallery?

The gallery present modern contemporary art from professional Norwegian artists, all items are for sale.
We are proud also to offer exclusive handicraft from professional and skilled artists in the fjords.

Web shop:

Hagalid art Gallery do not have a web shop.
On request we send usually small items as soon as we get a question and have the items in the gallery, mainly to costumers in Norway.

How to come to Hagalid? The road and transportation

The best way to arrive is by a car. There is no public transportation up to the farm and gallery.
Taxi: in Årdal.
There is also possible to walk the road or try a marked path throught the forest, if you are interested in an exercise. That means 5 km and 370 m altitude as a nice hike from the small centre of Hjelmeland.

We can help groups which make reservation in advance to find the best decision. There is also a bus company with mini og midi size buses in Hjelmeland.

The menue – I have allergy for some ingredients

In the self service cafe during the exhibitions, there will always be some food for people suffering from gluten allergy. We do not offer an a la carte menu, and do not have a chief in the kitchen.
All alergens are marked in English in the menu.
For groups making appointment in advance, we can make special food.

If you have a special health problem, we allow you to bring your special diet food.
For others we can not accept to bring and prepare their own food, nor in the garden.

Vegetarians: we have som cakes for vegetarians. The soups will always be cooked on meat and bones, but may be served without meat. If you ask us some days in advance, we may fix an alternative.

Information in English and other languages:

The hosts and owner, Ms. Hanne Sundbø gladly tells about the art and gallery, the farm and Norwegian traditions in English for all guests. The hostess has long experience in tourism, and you may ask her all your questions.

Some of the written information about the houses, art, hikes etc. are in English.
Guiding on strolls and other activities for groups can be done in English.

Celebration during our holiday in Norway

When coming up to Hagalid, you may find the place perfect to celebrate in a small group.
To surprise your husband, wife or friend, ask us for a secret booking for a meal, etc.
A memorable day, far away from the crowd!

Parking for Shoemaker’s Peak

Parking for hikers is only accepted on the parking 200 m before the farm yard. Fee.
Motorbikes and bikes: no fee.

It is not possible to drive further on through the farm yard. This road is private and only for agricultural and foresting purposes.

The hike for Shoemaker’s Peak – Skomakarnibbå

Read more on the English pages

Details about the hike and when to go.
Do not hike in winter with snow, do not take the risk.

Nearest toilet: in Hjelmelandsvågen, at the ferry berth (service house) and on the ferry.

Camping and motorhomes, where to stay?
We will bring our dog to Norway

Camping is not allowed on gras land for sheep.
You may camp by tent in the forest and in the mountains when you go hiking all over Norway, but stay away from houses, cabins and, grassland and plan fields for christmas trees and forest .
Fire, also small gas burner, is strictly prohibited during a dry summer. Please, read information by the parking.

Motor homes are welcomed in day time on the car parking for hiking. No overnight stay on the parking or along the Hagalid road is accepted.

Nearest parking lot for motor homes is close to the fjord in Hjelmelandsvågen (municipality center). Here is also toilet facilities and tourist information.

Dogs must be kept in a lash during the hike and throughout the stay. Sheep with lambs are grazing. In Hjelmeland municipality this rule applies throughout the year. Please respect this rule.

Credit cards

The most common European cards may be used in the gallery. We also accept cash: NOK.

The parking fee for hikers, may be payed in the gallery in opening hours.