Eldhuset var ein viktig del av Galleri Hagalid med kontinuerleg salsutstilling av kunsthandverk som blåst glas og keramikk. Her opna Hanne galleri første sommaren i 2013. I mai 2022 kan du på førehandsavtale sjå og kjøpa keramikk smykke, blåst glas, tekstil, mm her.

Eldhuset ligg midt i gardstunet på Hagalid, og er eit lite lafta tømmerhus med ein gedigen peis midt i rommet. Det noverande eldhuset er opprinneleg frå 1880-talet, men blei omfattande istandsett ved hovudsakleg å bli gjenoppbygd på 1990-talet. Gamle villheller frå Hagalid, brukt på tidlegare hus, er gjenbrukt på taket som på Sofiehuset.

Fram til 1960-talet var Eldhuset nytta til eldkrevande gjeremål for hushaldninga, som til dømes røyking, slakting, vask av klede, flatbrødbaking to gongar i året og koking av ost. Her var det smie, og her kverna ein opp havre til mat eller dyreinnmat til revefôr. Den handdrivne havrekverna står framleis intakt inne i Eldhuset, og utanfor ligg slaktesteinen.
Eldhuset mista dei tradisjonelle funksjonane då straumen kom og Hagalidvegen var ferdig i 1960.

I Eldhuset finst gamle møbel og gjenstandar frå garden, m.a. fire reivestolar, som fin kontrast til moderne glas og keramikk som er til sals.