Kvart år blir det laga ein hendig foldar med informasjon på norsk og litt engelsk med galleriet sitt utstillingsprogram, fotos av noko av kunsten som blir utstilt og opningstider.
I 2020 er opnigstidene frå juni som vist i foldaren, men det er kome til ekstra opne dagar i mai (21.-24.5.)
Serverings-tilbodet blir og endra noko grunna at me tek smittefaren på alvor (ikkje buffet og avstand mellom borda er auka, m.m.).

Klikk på bildet og last han ned (2 A4-sider), eller be om å få han tilsendt i vanleg post.
Click on the picture and find more information about the art exhibition program for 2020 and other offers at Hagalid: