Kvart år blir det laga ein hendig foldar med informasjon på norsk og litt engelsk med galleriet sitt utstillingsprogram, fotos av noko av kunsten som blir utstilt, serveringstilbodet og opningstider.
I 2021 er opningstidene slik dei står, men me tek atterhald om styresmaktene sine endringar i reglane.
I den enkle kafeen blir smittevernet tatt på alvor, og det er færre sitjeplassar (For Vårutstillinga: Ikkje buffet og avstand mellom borda er auka, m.m.).

Klikk på bildet og last han ned (2 A4-sider), eller be om å få han tilsendt i vanleg post.
Click on the picture and find more information about the art exhibition program for 2021 and other offers at Hagalid: