Skomakarnibbå og tidleg fotturisme

Fjellformasjonen Skomakarnibbå ca 700 m over Jøsenfjorden var tidleg eit kjent som fotturmål, og har vore ei tilrådd rute frå Stavanger Turistforening i meir enn 100 år. Tidlegare kom turfolk vandrande opp frå Hjelmelandsvågen gjennom skogen etter å ha nytta rutebåt frå Stavanger. Heilt fram til Hagalidvegen var ferdig i 1960 var dette måten å koma opp til Hagalid på.

Les detaljar om fotturen til nibbå her 
Video 2021 med engelsk tekst og tale (frå Xplore Norway).
Set av god tid til å oppleva heile platået med varden og utstikket med overheng der du kan nyta synet av nibbå og grøssa litt!
Fint foto- og selfie-punkt finst ved nabben Karstykket ca 200 m før sjølve Skomakarnibbå. Turen har elles rikeleg med utsikt.
I 2019 kan ein rekna at kanskje 4000 personar gjekk denne dagsturen i sesongen april til oktober. Starten av stien er lagt om nedanfor løa på garden og går ikkje gjennom gardstunet.
Turen er 6,2 km ein veg og det tek ca 5-6 timar før du er tilbake. Høgdeforskjellen er på nesten 450 m opp til Øksnafjellet. Turen går frå start over beitemark med sau, så alle hundar må vera i band heile turen og lukka grindar må lukkast igjen. To grindar har fått gjerdeklyvarar og hundeportar.
Ein kan ikkje tilrå fotturen vinterstid med snø og mykje is i fjellsida opp til Øksnafjellet. Vent til april!  Vermelding, les her.

Servering:
Grupper kan få bestilla varm mat eller kaffimat i Sofiehuset for å nyta i ro og fred før bilturen heim. Tilbodet gjeld uansett om galleriet er ope når det er minst 8 personar og bestilling minst 2 dagar på førehand. Eller kjøp med deg litt turmat og eplemost før turen!

Rundt garden er det òg andre merka turstiar gjennom det vakre kulturlandskapet, mellom anna til Låtveit (enkel kort tur på skogsveg, ca 2 timar t/r) og Heiavarden på myrlent skogssti (maks 1 time t/r, flott utsikt til Jøsneset og ut fjorden). Ny raudmerka sti frå hausten 2019 «Heiarunden», ca 2-2 1/2 time, familievennleg. Sti i skogsmark, ofte fuktig, utsikt. Me tilrår stav og solide vatntett skotøy.

Dagparkering for alle vandrarar om lag 200 meter før tunet (privat opplagsplass). Parkeringsavgift kl 100,- pr dag for alle kjøretøy for vandrarar til Skomakarnibbå og andre turmål. Kontant i grøn kasse eller VIPPS til 734972 (nytt nummer frå 2022!). I galleriet si opningstid våren 2022 kan ein betala med kort der.
Camping i telt kun i utmark/skog, ikkje på beitemark for sau (gras).
Overnatting på p-plassen og beitemarka rundt er forbode, inkl oppstilling av bubil.

Hund må haldast i band av vaksne ansvarlege personar på alle fotturar både på innmark, beite og utmark.

Kva kan du elles gjera i Hjelmeland?
Kart og informasjon om Hjelmeland, framside og oversiktskart