Bedrifter på Hagalid – Ta kontakt

Gardsdrift/Julatre/Skog/Parkering
Birgit S. Hagalid
Hagalidvegen 463
Telefon: 92 40 25 28
E-post: birgit@hagalid.net

Jone Hagalid
Telefon: 92 03 98 18 (send SMS viss problem med kontakt)
E-post: jone@hagalid.net

Rådgjeving for bedrifter
Ryfylke Glød – Hanne Sundbø
Hagalidvegen 461
Telefon: 98 21 99 73 (send SMS viss problem med kontakt)
Epost: hanne@hagalid.net
Org.nr. NO 911 908 158 MVA

Julatre/Skog
Rasmus A. Hagalid-Stokkeland
Telefon: 406 49 917
E-post: rasmus@hagalid.net

Ola S. Hagalid
Telefon: 91 37 06 41
E-post: ola.s.hagalid@gmail.com

Hagalid Gard
Hagalidvegen 463
N-4130 Hjelmeland (Ryfylke)