Monica Bakka

Smykkekunstnar Monica Bakka er fødd i Sogn men har slekta si frå Sauda. Ho er no busett og har verkstad i Stavanger. Ho har raskt blitt ein populær norsk designar av smykke med sin enkle formgjeving. Bakka var opprinneleg advokat, men valde å utdanna seg til sølvsmed.
Monica skal presentera seg og arbeida sine under opninga 15. juni.