Lær om klimaskog og julatre

Hagalid gard tek frå 2020 imot grupper som vil læra om karbonfangs i klimaskog. Slik skog er planta som ny granskog fleire plassar på garden.
Planting og oppfølging gjer me i samarbeid med firmaet Trefadder som presenterer karbonfangsten for bedrifter og privatpersonar og hjelp desse å bli klimanøytrale. Me er glade for å kunne tilby deltaking i klimadugnaden med vår skog og få til bærekraftige reiselivsopplevingar.
Informasjonen på Hagalid kan vera på norsk eller engelsk og er ein aktivitet for både vaksne og barn. Også julatredyrking vekker ofte interesse, og me fortel gjerne!

For utlandsmarknaden inngår opplevinga i klimaskogen og andre tilbod i Galleri Hagalid gjennom eit komplett reisetilbod for mindre grupper i samarbeidet rundt Discovery Route. Norges mest bærekraftige rundreise blir presentert og tilbydd gjennom Up Norway som har lang erfaring med å skreddarsy unike reiser og opplevingar i Norge og med svært god respons.

Discovery Route er ein meir enn 100 år gamal turistrute og ein historisk rundreise frå Stavanger via Ryfylke og Hardanger til Bergen.

Idag går lange strekk av den historiske turistruten Discovery Route på riksveg 13 – som også er Nasjonal turistveg Ryfylke og Nasjonal turistveg Hardanger gjennom Fjord-Norge, frå Stavanger til Bergen. Ruta har eksistert sidan 1880-talet, då utlandsturistar kom med hest og kjerre og dampbåt for å oppleve den storslagne naturen med fjell, isbrear, krystallklåre elver, brusande fossar og reine fjorder.

I dag dannar naturen utgangspunktet for eit unikt og variert tilbod av utendørsaktivitetar og autentiske opplevingar. Undervegs kan ein bu på historiske hotell og andre interessante overnattingsplassar.

Langs Discovery Route finn du klassiske fotturar, berømte fossar og nokre av dei mest populære turistattraksjonane i Norge: Preikestolen og Trolltunga.