Tidlegare utstillingar

Kven stiller ut?

Galleri Hagalid har frå start søkt å få med profesjonelle norske kunstnarar og kunsthandverkarar både i kollektive og separatutstillingar. Galleristen har arbeidd aktivt for å finna utøvarar  med ein kontakt eller eit tilhøve til Hjelmeland og Ryfylke.
Me ønskjer å presentera mennesket bak kunsten og korleis personlegdomen til kvar enkelt avspeglar seg i arbeida. Dette blir aktivt trukke fram i kunstnarsamtalane ved alle utstillingsopningar og ved galleristen sin presentasjon når du kjem som gjest. Interessante historier finst bak norsk kunst!

Det er alltid interessant å høyra kunstnarane fortelja om konsept dei vel og teknikk dei har for bilde og kunsthandverk. Nokre filmsnuttar frå utstillingsopningar die siste åra finst på galleriet sin  Youtube-kanal.
Klikk og sjå på Tom Erik Andersen, Rita Sørby og Åse berit Skeie Ulltang.

Bildekunstnarar som har vore med på separat- eller kollektivutstillingar i Galleri Hagalid er:

Performance med Liv Reidun Brakstad juli 2019

Tom Erik Andersen, Cecile Anda, Lise Birkeland, Annette Bryne, Ingri Egeberg, Nils Eger, Anna Kristin Ferking, Kristian Finborud, Tone Flesche, Ingunn Fyllingen, Gunn Lisbet Gaarden, Julia Mordvinova Gilje, Els Geelen, Per Henry Hauge, Ivar Haugen, Charlotte Helgeland, Anne Hesvik, Eli Hovdenak, Nenad Ignatic, Ellen Kalvig, Anette Mehl Landmark, Børge Lund, Svein-Are Mørkve, Rolf Nerli, Geir Nymark, Jeannie Ozon-Høydal, Jan Terje Rafdal, Grethe By Rise, Sissel Ruud, Tove Sundt-Hansen, Kari Storø, Kjeld Stub, Roald Tellnes, Hilde Thomsen, Åse Berit Skeie Ulltang, Signe Christine Urdal (foto) og Annethe Østensen.

Kunsthandverk / skulptur (separatutstillingar):
Toril Slokvik (Ura smykker), Øystein Haga (tre), Sarah Honeyman (keramikk), Beate Lund Kristiansen (keramikk vår 2021),  Sarah Louise Reed (porselen), Rita Sørby (porselen hausten 2021), Karin Elisabeth Øvstedal (keramikk), Trine Sundt (blåst glas) og Øyvind Tingleff (keramikk).

Kollektivutstillingar med skulpturelle arbeide: Lise Birkeland, Anne Karin Krogevoll og Hilde Mjølsnes. Kjell Johannessen og Margretta Moltu har vist arbeide i høvevis keramikk og smykkebilde.

Liv Reidun Brakstad har hatt føredrag og performance i juli 2019.

Elles deltek anerkjente kunsthandverkarar på kollektivutstillinga sommerstid, Desse har vore med:
Anne-Line Iversen (silke/ullsjal), Kristin Selboskar (smykke), Aud Lavik (vesker), Kaja Gjedebo (smykke), Tone Bjerknes Gulbrandsen (porselen), Øyvind Tingleff (keramikk), Brink & In’t Veld keramikk, Eva Sæverud (keramikk), Beate Lund Kristiansen (keramikk), Stine Hoff (blåst glas),  Kari Selnes (tekstil), Artwearbygro – Gro Aakenes Sævig (klede), Kvist & Kvae (smykke), Jette Ravndal (lær).
Nina Filtmakar, Jette Ravndal (lær),Johannes Ihle (tre/smykke), Øystein Haga (okarina).

Godt handverk kjem frå Unni Strand (lin), Emily Elmenhorst (smykke), Berit Lyslo (linløparar), Snella & Petronella (smykke), Ingvild Ull og Ranso (handstøypte kunst-lys i stearin).

Utstillingsopning – bli kjent med kuntnarane!
På opningar av utstillingane er det alltid kunstnarsamtalar og omvising med kunstnarane. Også med strenge smittevernreglar prøver me å få til gode kunstnarmøte for gjestene våre, m.a. med kunstnarsamtalar med påmelding og avgrensa tal deltakarar.
Sommarutstillinga 2020 hadde «lukka opning»:

Under: Frå konsert med Rossman Musikk St.Hans 2021 i gallerihagen, frå kunstnarsamtale med målaren Nils Eger, Stavanger ved opninga av Haustutstilllinga 2019, og omvising med porselenskunstnar Sarah Louise Reed, Bergen under Vårutstillinga 2019.
Opning av Haustutstillinga 2019 med Nils Eger Opning av Vårutstillinga 2019 med Sarah Louise Reed

2017

2016

2015